Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan vervuild SF6 bij onderhoud

Risico: Blootstelling aan vervuild SF6

Beschrijving: Vergiftiging, aantasting of beschadiging van de huid en ogen, ademnood door gebrek aan zuurstof en verstikking door een te hoge concentratie SF6.

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan vervuild SF6 bij onderhoud

  • Zorg voor voorlichting en instructie over werken met SF6.
  • Zorg dat medewerkers die SF6 terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars (vanaf 1000 Volt wisselspanning), beschikken over een diploma SF6 gas in HS installaties. Voor informatie over het examen zie www.bepect.nl.
  • Zorg voor opslag voor afvoer van gevaarlijk afval.
  • Zorg voor oranje gekleurde flessen (banden) voorzien van een sticker (UN 3308) voor afvoer van het verontreinigde gas naar de leverancier.¬†
  • Maak gebruik van gekalibreerde meetapparatuur
  • Zorg dat de meetapparatuur periodiek gecontroleerd en gekalibreerd wordt.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
17 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 06-05-2014, 2e revisie 10-04-2017
randomness