Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan vervuild SF6 bij onderhoud

Risico: Blootstelling aan vervuild SF6

Beschrijving: Vergiftiging, aantasting of beschadiging van de huid en ogen, ademnood door gebrek aan zuurstof en verstikking door een te hoge concentratie SF6.

Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan vervuild SF6 bij onderhoud

Voor u begint

 • Ventileer de ruimte voor u die betreedt. Als mechanische ventilatie aanwezig is, zet deze dan aan.
 • Meet de SF6 concentratie in de hoogspanningsruimtes (gelijk aan of hoger dan 50 KV) of als het werkplan dit aangeeft. Voer de metingen laag bij de vloer uit. Bij een lage concentratie SF6 is ventilatie voldoende.
  • Als u kort in een ruimte bent, bijvoorbeeld om meetapparatuur te plaatsen, mag de concentratie schone SF6 niet hoger zijn dan 6000 mg/m3 (1000 ppm). 
  • Als u een ruimte betreedt waar mogelijk enig gelekt SF6 aanwezig kan zijn, mag de concentratie niet hoger zijn dan 1200 mg/m3 (200 ppm).
  • Als u langer in een ruimte verblijft en als u werkzaamheden verricht aan de SF6-apparatuur in die ruimte, mag de concentratie niet hoger zijn dan 60 mg/m3 (10 ppm).

Tijdens het werk

 • Rook niet en gebruik geen open vuur in een ruimte met SF6-installaties of in open ruimten die in verbinding staan met ruimten waarin SF6-installaties staan.
 • Eet en drink niet in een ruimte met SF6-installaties of in open ruimten die in verbinding staan met ruimten waarin SF6-installaties staan.
 • Evacueer SF6-gas zo diep mogelijk naar drukvaten en/of gasflessen.
 • Spoel 3 maal met lucht/stikstof.
 • Breng het compartiment op atmosferische druk.
 • Wacht minimaal een uur met het openen van compartimenten waarin mogelijk vlambogen en/of ontladingen hebben plaatsgevonden. Dit om eventuele poedervormige ontledingen te laten neerslaan. Wanneer er poedervormige ontledingen hebben plaatsgevonden (of het vermoeden hiervan) dient men de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen:
  • Wegwerpoverall (klasse 5 of 6)
  • Rubber of neopreen handschoenen
  • Rubber of neopreen laarzen
  • Volgelaatsmasker met B2 P3 filter (filter is voor eenmalig gebruik)
 • Meet de SF6 concentratie (lager dan 60 mg/m3 = 10 ppm) bij het openen van de installatie.
 • Meet continu het zuurstofgehalte in de installatie als is gespoeld met stikstof. Het zuurstofgehalte moet 20-21% zijn.
 • Verwijder los stof met een stofzuiger met absoluutfilter op de uitblaaszijde.
 • Verwijder aanhangend stof met niet rafelend droog materiaal.

Na het schoonmaken kunt u in het compartiment zonder de bovengenoemde persoonlijke beschermingsmiddelen verder werken.

Als het werk klaar is

 • Maak de gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon met de stofzuiger of met een niet rafelende droge doek of een 10% soda oplossing.
 • Maak het stofzuigercompartiment schoon met een in 10% soda gedrenkte doek en plaats de filter en stofzak van de stofzuiger 24 uur lang in een 10% soda oplossing.
 • Voer het afval als gevaarlijk afval af.

 

Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
17 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 06-05-2014, 2e revisie 10-04-2017