Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan schoon SF6

Risico: Blootstelling aan schoon SF6

Beschrijving:  Verstikking door een te hoge concentratie SF6. Daarnaast is er het risico van bevriezing bij gebruik van gas uit een voorraadcilinder.
Bij temperaturen hoger dan 150°C ontleedt SF6, waarbij zeer giftige stoffen vrijkomen. Voor de beschrijving van deze risico’s, zie Blootstelling aan vervuild SF6.

Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan schoon SF6

Bij installaties in de open lucht zijn geen veiligheidsmaatregelen nodig.

Voor u begint

 • Ventileer de ruimte voor u die betreedt. Als mechanische ventilatie aanwezig is, zet deze dan aan.
 • Meet de SF6 concentratie in de hoogspanningsruimtes (gelijk aan of hoger dan 50kV) of als het werkplan dit aangeeft. Voer de metingen laag bij de vloeroppervlakte uit. 
  • Als u kort in een ruimte bent, bijvoorbeeld om meetapparatuur te plaatsen, mag de concentratie schone SF6 niet groter zijn dan 6000 mg/m3 (1000 ppm). 
  • Als u een ruimte betreedt waar mogelijk enig gelekt SF6 aanwezig kan zijn, mag de concentratie niet hoger zijn dan 1200 mg/m3 (200 ppm).
  • Als u langer in een ruimte verblijft en als u werkzaamheden verricht aan de SF6-apparatuur in die ruimte, mag de concentratie niet hoger zijn dan 60 mg/m3 (10 ppm).

Tijdens het werk

 • Rook niet en gebruik geen open vuur in een ruimte met SF6-installaties of in open ruimten die in verbinding staan met ruimten waarin SF6-installaties staan.
 • Eet en drink niet in een ruimte met SF6-installaties of in open ruimten die in verbinding staan met ruimten waarin SF6-installaties staan.
 • Meet continu de concentratie SF6 bij lassen of solderen of andere werkzaamheden waarbij temperaturen van meer dan 150°C kunnen ontstaan. Wanneer u 10 ppm of meer SF6 meet, stop de werkzaamheden dan onmiddellijk en verlaat de ruimte.

 

Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
17 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 06-05-2014
randomness