Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan schoon SF6

Risico: Blootstelling aan schoon SF6

Beschrijving: Verstikking door een te hoge concentratie SF6. Daarnaast is er het risico van bevriezing bij gebruik van gas uit een voorraadcilinder.
Bij temperaturen hoger dan 150°C ontleedt SF6, waarbij zeer giftige stoffen vrijkomen. Voor de beschrijving van deze risico’s, zie ‘Blootstelling aan vervuild SF6’. 

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan schoon SF6

  • Zorg voor voorlichting en instructie over werken met SF6.

  • Zorg dat medewerkers die SF6 terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars (vanaf 1000 Volt wisselspanning), beschikken over een diploma SF6 gas in HS installaties. Voor informatie over het examen zie www.bepect.nl.

  • Zorg voor opslag voor afvoer van gevaarlijk afval. 

  • Overweeg bij nieuwbouw en vervanging alternatieven voor SF6-installaties. 
  • Leg vast in welke situaties de medewerker metingen moet uitvoeren. 
  • Maak gebruik van gekalibreerde meetapparatuur die voldoet aan NEN-EN-IEC 60480.
  • Zorg dat de meetapparatuur periodiek gecontroleerd en gekalibreerd wordt.

 

Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
17 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 06-05-2014
randomness