Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen

Risico: Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen 

Beschrijving: blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst mag worden. Dit asbest of asbestverdacht materiaal dient volgens richtlijnen en controleerbaar afgevoerd en gestort te worden

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van laagspanningsmespatronen (zekeringen)

 

 Algemeen:

 • ·       U heeft een opleiding asbest en een uitleg op basis van deze werkinstructie gehad. Zo niet, dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren;
 • Voor verwijdering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen beschadigde en onbeschadigde laagspanningsmespatronen;
 • Draag de PBM’s als voorgeschreven in de veiligheidswerkinstructies (VWI’s) van de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI).

 

Voor u begint

 • U hebt een opleiding / instructie voor het verwijderen van componenten onder Risicoklasse 1 gevolgd. Zo niet, dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
 • Voor verwijdering van asbesthoudende laagspanningsmespatronen zijn geen aanvullende asbest-PBM’s verplicht, tenzij laagspanningsmespatronen zich in een oranje of rode ruimte bevinden, dan PBM’s conform het betredingsbeleid.
 • Stel vast om welke type mespatroon het gaat.
 • Controleer in het bronnenboek (www.bronnenboek.nl) of het type mespatroon asbest bevat of asbestvrij is.
 • De mespatronen mogen volgens deze instructie verwijderd worden als:
  • ze ongebruikt in een ruimte aanwezig zijn. Dit zijn mespatronen die los op de grond liggen, in opbergmiddelen of op stellingen liggen enz.
  • ze geplaatst zijn op een LS rek of in een groepenkast.
 • Controleer de aanwezigheid van de juiste middelen:
  • patroontrekker met losse leren handschoen of
  • geïsoleerde patroon trekker met geïntrigeerde handschoen
  • verpakkingszakjes zonder opdruk
  • verzamelzak met opdruk “ASBEST”.

 

Tijdens het werk

 • Voer de benodigde handelingen rustig uit om beschadiging of verdere beschadiging van het mespatroon te voorkomen.
 • Bij het verwijderen van een mespatroon uit een voetstuk:
  • haal met de daarvoor geëigende middelen de mespatroon uit de mespatroonhouder;
  • doe het mespatroon direct in de daarvoor bestemde plastic zakje en maak deze los van de handgreep.
 • Bij losliggende mespatronen:
  • pak de mespatroon aan één van de messen vast;
  • doe het mespatroon direct in de daarvoor bestemde plastic zakje.
 • Per zakje één mespatroon om emissie te voorkomen.
 • Sluit het afvalzakje (binnenste zak) met zo weinig mogelijk lucht direct af.
 • Stop de zak met één mespatroon in de speciaal daarvoor bestemde verzamelzak met opdruk “ASBEST”
 • Sluit na afloop van de werkzaamheden de verzamelzak af met tape d.m.v. de zwanenhalsmethode
 • Zorg dat het verpakkingsmateriaal (verpakkingszakjes en verzamelzak) nooit kan beschadigen of uitscheuren.
 • Was je handen met schoon water
 • Voer de asbest afvalzakken af naar een daarvoor bestemde asbestcontainer/asbest inzamelpunt conform eigen interne afval/afvoer procedure.

 

Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
12 november 2020
Revisie informatie: 
15 november 2015, 7 juni 2017
randomness