Maatregelen organisatie bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden

Risico: blootstelling aan extreme weersomstandigheden

Beschrijving:  blootstelling aan koude, warmte, fel zonlicht (uv-straling), storm en rukwinden met als gevolg fysieke schade zoals bevriezing, verbranding, verstoring van de warmtebalans, zonnesteek en het risico op huidkanker.

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden

 • Plan en organiseer de werkzaamheden zodanig dat het werk bij extreme weersomstandigheden onderbroken kan worden dan wel uitgesteld kan worden.
 • Waarschuw de medewerkers over extreme weersomstandigheden die risico’s met zich mee kunnen brengen.
 • Zorg voor die middelen die benodigd zijn voor de verschillende typen extreme weersomstandigheden en houd rekening met de verschillende seizoenen.
 • Geef voorlichting en instrueer medewerkers over de risico’s van werken en rijden bij extreme weersomstandigheden.
 • Geef voorlichting en instructie over het herkennen van symptomen van oververhitting en onderkoeling en de maatregelen die daarbij genomen moeten worden.
 • Laat NL-Alert installeren op de telefoon van de medewerker.
 • Zorg voor regelmatig contact met de medewerker.
 • Wees alert bij gezondheidsklachten van medewerkers.
 • Zorg voor die middelen die benodigd zijn voor de verschillende typen extreme weersomstandigheden en houd rekening met de verschillende seizoenen.

Bij blootstelling aan lage temperaturen /extreme kou

 • Pas de werkplanning aan de weersomstandigheden aan.
 • Zorg voor een goede inrichting van de werkplek door beschermende maatregelen te nemen tegen kou.
 • Stel winter- en doorwerkkleding, handschoenen en muts en schoeisel beschikbaar.
 • Laat tijdig de zomer- of winterbanden wisselen van de bedrijfswagens.
 • Verwarm de schaft- en verblijfsruimte tot minimaal 18 graden.
 • Plaats een standkachel in bedrijfswagens voor inzet in een storingsdienst.
 • Zorg bij lage temperaturen voor verdeling van het werk over meerdere medewerkers en pas zo mogelijk de planning aan.
 • Stel middelen beschikbaar om het risico van uitglijden te beperken zoals: antislipijzers, overschoenen, hoesjes.

Bij blootstelling aan hoge temperaturen (hittegolf)

 • Pas indien mogelijk het werkrooster aan en begin vroeg.
 • Probeer de zon tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk te vermijden.
 • Vermijd of verminder zwaar intensief  werk.
 • Vermijd werken in verontreinigde grond.
 • Las extra pauzes in op een koele plaats.
 • Zorg voor ventilatie (bijvoorbeeld ventilatoren).
 • Verstrek middelen om schaduw te creëren (zoals tent, parasol).
 • Zorg dat er voldoende water wordt verstrekt of aanwezig is.
 • Zorg bij temperaturen hoger dan 30 °C voor verdeling van het werk over meerdere medewerkers en pas indien mogelijk de planning aan.
 • Controleer de werkplekken en stel vast of medewerkers zich beschermen tegen hoge temperaturen.
 • Bescherm fysiek kwetsbare medewerkers (zoals zwangeren, medewerkers met slechte conditie, hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk of longaandoeningen (CARA)).

Bij blootstelling aan fel zonlicht (uv-straling)

 • Plan en organiseer de werkzaamheden zodanig dat het werken in de felle zon tussen 12:00 uur en 15:00 uur in de periode van globaal mei t/m juli zoveel mogelijk wordt vermeden.
 • Zorg voor middelen om schaduw te creëren.
 • Verstrek zonnebrandcrème.
 • Stel zonnebrillen met UV-filter beschikbaar voor het werken in direct zonlicht.
 • Stel een pet of een helm met nekflap beschikbaar.

 

Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
14 december 2020
Revisie informatie: 
20 maart 2012, 28 juni 2016,
randomness