Maatregelen medewerker bij stootgevaar

Risico: Stootgevaar

Beschrijving: Stoten kan leiden tot lichamelijk letsel.

Maatregelen medewerker bij stootgevaar

Voor u begint

  • Draag bij gevaar van stoten altijd een veiligheidshelm of stootpet en veiligheidsschoeisel. Dit is vaak aangegeven met de volgende symbolen:

Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
20 oktober 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 24-06-2014, 2e revisie 03-10-2017