Maatregelen medewerker bij blootstelling aan harsen

Risico: Blootstelling aan harsen

Beschrijving: Blootstelling aan harsen kan aantasting of beschadiging van de huid en ogen en een allergische reactie veroorzaken.

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan harsen

 Voor u begint

 • Lees eerst het etiket, werkinstructiekaart en/of het veiligheidsinformatieblad over harsen en harders, inclusief wat u moet doen bij calamiteiten.
 • Zorg dat de verpakking niet kan lekken.
   

Tijdens het werk

 • Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen:
  • Handschoenen
  • Oogbescherming
  • Werkkleding
 • Meng stoffen alleen volgens de voorschriften van de leverancier.
 • Eet, drink en rook nooit tijdens het werken met gevaarlijke stoffen.
 • Was uw handen voor u gaat eten, drinken, roken of bij toiletbezoek. 

Als het werk klaar is

 • Voer geopende ongemengde verpakkingen als gevaarlijk afval af.
 • Voer gemengde niet uitgeharde 2-componentenhars als gevaarlijk afval af.
 • Trek uw werkkleding uit en was uw handen.

Bij een calamiteit

 • Als de hars in aanraking komt met de huid, was deze dan onmiddellijk met veel water en zeep.
 • Als de hars in aanraking komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met veel water af. Ga met het etiket, werkinstructiekaart en/of het veiligheidsinformatieblad naar de (oog)arts.

 

Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
27 mei 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 18-03-2014, 2e revisie 15-11-2018