Maatregelen medewerker tegen letsel door beknelling of pletten

Risico: Letsel door beknelling of pletten

Beschrijving: Beknelling of pletten tussen voorwerpen, machines, gereedschappen of onderdelen daarvan geeft verwondingen en soms (blijvend) letsel.

Maatregelen medewerker tegen letsel door beknelling of pletten

Voor u begint

  • Draag geen wijde of loshangende kledingstukken.
  • Lees altijd de bedieningsvoorschriften van machines en gereedschappen.
  • Controleer of het gereedschap of de machine is goedgekeurd.
  • Gebruik machines en gereedschappen alleen als u daartoe bent geautoriseerd en voldoende deskundig bent.
  • Voer een visuele inspectie uit.
  • Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Tijdens het werk

  • Zorg voor voldoende vrije werkruimte.
  • Zorg dat u voldoende afstand houdt van bewegende delen van machines en gereedschappen.
  • Gebruik machines en gereedschap uitsluitend voor het doel, de manier en op de plaats waarvoor zij zijn ingericht en bestemd.
  • Beveiligingen mag u nooit overbruggen of weghalen.
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
23 maart 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 06-05-2014, 2e revisie 03-10-2017