Maatregelen medewerker bij werken met een rolsteiger

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving:  Letsel door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken met een rolsteige

Voor u begint

 • Ga na of de materialen gekeurd zijn en binnen de keuringstermijn vallen.
 • Ga na of alle onderdelen van de rolsteiger aanwezig zijn.
 • Ga na of de onderdelen van de rolsteiger onbeschadigd zijn. Beschadigde of verkeerde onderdelen mag u niet gebruiken.
 • Controleer of er van een stevige, vlakke en draagkrachtige ondergrond sprake is voor de bouw en tijdens het gebruik van de rolsteiger. 
 • Lees de gebruikshandleiding van de leverancier. Deze moet in uw bezit zijn.
 • Bouw de rolsteiger volgens de handleiding.
 • Zorg dat de rolsteiger waterpas staat. De rolsteiger mag niet uit het lood staan.

 

Rolsteiger met zijsteunen
 • Belast de rolsteiger niet anders dan de instructie aangeeft, mede om kantelen te voorkomen.
 • Ga na of alle zwenkwielen op de rem staan. 
 • Verhoog de rolsteiger niet met bijvoorbeeld ladders, kisten of andere hulpmiddelen.

 Omgevingsomstandigheden

 • Rolsteiger niet gebruiken boven windkracht 6.
 • Plaats geen windvangende elementen die de stabiliteit van de steiger kunnen beïnvloeden (zoals zeilen, schermen of netten). 
 • Als met onveilige spanning wordt gewerkt (>50 Vac of >120Vdc), in een elektrische bedrijfsruimte of in de omgeving van spanningvoerende delen controleer dan of deugdelijke aarding aanwezig en aangebracht is.

 

Rolsteiger wielen

Tijdens het werk

 • Betreed de steiger alleen via de binnenzijde en sluit het luik.
 • Maak geen sprongen om afstanden te overbruggen. 
 • Gebruik een rolsteiger niet als overbrugging tot andere constructies.
 • Sta niet op of klim niet langs schoren en leuningen. 
 • Installeer geen noodladders of geïmproviseerde voorzieningen om de steiger te betreden. 
 • Zet geen materiaal of gereedschap tegen de leuning. 
 • Zorg voor een opgeruimde werkvloer.
 • Verplaats de rolsteiger altijd zonder personen of losse voorwerpen op de rolsteiger.
 • Verplaats de rolsteiger nooit met behulp van een mobiele telekraan, verreiker, heftruck of een andersoortige hijs- of hefwerktuig.

Na het werk

 • Demonteer de rolsteiger conform de gebruikshandleiding van de leverancier.
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
3 november 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 24-06-2014, 2e revisie 15-11-2018