A - Registratie gevaarlijke stoffen

 

Registreren van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen

Het document Registratie van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen is opgesteld vanuit de sector. Dit stuk is een verdieping op de Arbo wetgeving. We maken als branche geen bijzondere of afwijkende afspraken t.o.v. wetgeving waarmee dit stuk als informatief kan worden gezien.

Het stuk kan hier gedownload worden en is ook toegevoegd als bijlage.