Werkinstructies en AC-instructiekaart

Werkzaamheden die wij als Netbeheerders uitvoeren in het kader van het beheer en onderhoud en om storingen op te lossen, dienen veilig uitgevoerd te worden. De hier vermelde werkinstructies hebben betrekking op het veilig omgaan met asbesthoudende componenten in procesinstallaties in ons netwerk. Deze werkinstructies zijn gevalideerd en dus asbestveilig uit te voeren in het kader van ons sectorale asbestbeleid. De werkinstructies zijn ook te vinden in het bronnenboek.