Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte bij werken aan een vermogenstransformator

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte bij werken aan een vermogenstransformator

 

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

·         Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar

·         Artikel 7.23 Artikel 7.23c Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen

·         Artikel 8.1 Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel

·         Artikel 8.2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel

 

Normen

·         NEN-EN 365 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

·         NEN-EN 354 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Veiligheidslijnen Personal fall protective equipment – Lanyards

·         NEN‑EN 358 Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen; Gordels voor werkplekpositionering en -behoud en verbindingsmiddelen voor gordels. Personal equipment for work positioning and prevention of falls from a height; Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards

·         NEN-EN 360 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Valbeveiligers met automatische lijnspanner

·         Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen, uitgave NEN