Info arbodeskundigen - RSI-klachten

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: RSI-klachten

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
 • Afdeling 2 beeldschermwerk

Arbeidsomstandighedenregeling

 • Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair

Normen

 • NEN-EN-ISO 9241-6:2000 Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 6: Eisen aan de omgeving
 • NEN-EN-ISO 9241-5:1999 Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 5: Eisen voor de werkplek en de lichaamshouding
 • NEN-EN-ISO 9241-4:1998 Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 4: Eisen voor het toetsenbord
 • NEN-EN-ISO 9241-11:1998 Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 11: Leidraad voor de bruikbaarheid
 • NEN-EN-ISO 9241-303:2008 Ergonomie van de mens-systeeminteractie - Deel 303: Eisen voor elektronische beeldschermen
 • NPR 1813: 2009 Ergonomie - Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren - Toelichting bij de NEN-EN 1335-reeks, de NEN-EN 527-reeks en NEN-EN 13761
 • NEN 2449:2006 Ergonomie - Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels - Eisen voor afmetingen en uitvoering – Beproevingsmethoden

Algemeen 

 • ArboInformatieblad – 2 Werken met beeldschermen

 

 

randomness