Info arbodeskundigen - Fysieke belasting door handmatig opbreken en herbestraten

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Handmatig opbreken en herbestraten 

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

  • H5 Fysieke belasting

Normen

  • NEN-ISO 11228 – 1 Ergonomie - Handmatig verplaatsen van lasten - Tillen en dragen

Hulpmiddelen

  • AI-blad 29, fysieke belasting bij het werk

randomness