Info arbodeskundigen - Duwen en trekken

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Duwen en trekken

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

  • Hoofdstuk5 Fysieke belasting, Artikel 5.1 t/m 5.6

Normen

  • NEN-ISO 11228 – 2 Ergonomie - Handmatig verplaatsen van lasten - Duwen en trekken

 

Hulpmiddelen

randomness