Maatregelen organisatie bij werken in nauwe ruimten

Risico: Werken in nauwe ruimten

Beschrijving: De risico’s zijn verstikkingsgevaar, brand- en explosiegevaar, gevaar voor bedwelming of vergiftiging en elektrocutie.  De beperkte vluchtweg verhoogt het risico.

Maatregelen organisatie bij werken in nauwe ruimten

Als er werkzaamheden moeten worden verricht op een plek die moeilijk te  betreden is,  een beperkte toegang heeft, weinig vluchtmogelijkheden biedt en onvoldoende daglicht heeft dan  is er sprake van een nauwe ruimte.
 

Er is in ieder geval sprake van:
 • gevaar voor verstikking indien de atmosfeer minder dan 18 volumeprocent zuurstof bevat,
 • gevaar voor bedwelming of vergiftiging indien de concentratie van de betreffende stoffen in de atmosfeer hoger is dan de gezondheidsgrenswaarden,
 • gevaar voor brand of explosie als de concentratie van brandbare gassen of dampen hoger is dan 10 volumeprocent van de onderste explosiegrenzen, of als de concentratie van zuurstof hoger is dan 21 volumeprocent,
 • gevaar voor elektrocutie.

In deze gevallen krijgt men te maken met veel risico’s.

Neem dan de volgende maatregelen:

 • Geef periodieke instructie en voorlichting over werken in nauwe ruimten.
 • Stel veilige spanning of scheidingstrafo’s voor elektrische apparatuur en verlichting beschikbaar.
 • Stel meter(s) ter beschikking.
 • Zorg dat de meetapparatuur periodiek gecontroleerd en gekalibreerd wordt.
 • Stel een risico inventarisatie op als:
  • bij een huisaansluiting  de afstand die in de kruipruimte afgelegd moet worden meer dan 5 meter is;
  • er gewerkt wordt met brandbare gassen of zuurstof verbruikende lasmethoden.

 

Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
31 januari 2013
Revisie informatie: 
1e revisie 19-01-2016
randomness