Maatregelen medewerker bij het zetten en verwijderen van blazen in AC-gasleidingen

Risico: Blootstelling aan asbest bij het zetten en verwijderen van blazen in AC-gasleidingen

Beschrijving: Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Randvoorwaarden en criteria
Het zetten van blazen in AC-gasleidingen dient te worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel.
Deze werkinstructie is in overeenstemming en aanvullend op VIAG-VWI G-24

Maatregelen medewerker bij het zetten en verwijderen van blazen in AC-gasleidingen

Voor u begint

 • U heeft een opleiding asbest en een uitleg op basis van deze werkinstructie gehad. Zo niet, dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
 • Als de omstandigheden afwijken van het VIAG werkplan: staak de werkzaamheden en neem contact op met de werkverantwoordelijke.
 • Controleer de aanwezigheid van de benodigde middelen:
  • wegwerpoverall (type 5/6) vlamvertragend
  • veiligheidslaarzen (S5) of veiligheidsschoenen (S3) met wegwerp overlaarzen
  • neopreen werkhandschoenen welke goed afsluiten
  • een gelaatmasker met P3-filter 
  • voldoende met asbestopdruk gemerkte luchtdichte kunststof afvalzakken
  • kunststoffolie van voldoende dikte (minimaal 0,2 mm) en plakband
  • emmer water met handveger
  • plantenspuit/fles met water
 • Zet de omgeving af zodat toegang door derden wordt voorkomen.
 • Eet, drink en rook niet binnen de afgebakende werkplek.
 • Voer de werkzaamheden zo uit dat daarbij zo min mogelijk werknemers direct betrokken zijn
 • Zorg dat de buis bedekt blijft met ongeveer 5 tot 10 cm grond totdat u begint met het werken aan de buis.
 • Bij het vrijmaken/schoonmaken van de buis eerst de voorgeschreven PBM aantrekken en vervolgens leidingdeel nat maken. 

Tijdens het werk

 • Draag een wegwerpoverall, veiligheidslaarzen, neopreen werkhandschoenen en het P3 gelaatsmasker. Zie hiervoor de aan- en uitkleedinstructie.
 • Graaf de leiding handmatig vrij. Voorkom beschadiging van de leiding door graven.
 • Breng folie aan onder de leiding om verspreiding asbestbrokstukken in de grond te voorkomen.
 • Reinig de leiding ter hoogte van de te plaatsen gasblaas met een handveger en emmer met water.
 • Monteer het blaasgatzadel.
 • Vul de kamer van het zadel met water.
 • Monteer het opzetstuk, voorzien van terugslagklep of afsluiter, in het blaasgatzadel.
 • Monteer het aanboortoestel zonder voorloper op het opzetstuk en maak het aanboorgat.
 • Verwijder het aanboortoestel.
 • Stop het uitgeboorde asbestcementschijfje onmiddellijk in een kunststof afvalzak voorzien van asbeststickers.
 • Inspecteer de werkplek visueel op eventueel achtergebleven asbesthoudend afval en verzamel en verpak dit in een luchtdichte kunststof zak, voorzien van een asbestopdruk.
 • Sluit asbestafvalzakken met zo min mogelijk lucht af door middel van de zwanenhalsmethode. Doe een tweede afvalzak om de eerste asbest afvalzak, maar sluit deze nog niet af. Deze kan gebruikt worden voor het verzamelen van de wegwerp PBM na afronding van de werkzaamheden.
 • Reinig het aanboortoestel grondig met een borstel en water.
 • Monteer blaastoestel en breng de blaas in.
 • Na gereedkomen van de werkzaamheden aan de leiding de blazen uitnemen.
 • Reinig de blazen en bijbehorende apparatuur grondig, inclusief het binnenwerk met een borstel en water.
 • Verwijder de folie onder de leiding en doe deze in de asbestzak.
 • Laarzen, neopreen werkhandschoenen borstelen en afspoelen. In de profielen van de laarzen mag geen aanhangend vuil meer aanwezig zijn.
 • Reinig de gebruikte gereedschappen grondig met een handveger en water.
 • Handveger bij voorkeur afvoeren met asbesthoudend afval, bij hergebruik goed schoonmaken met water.
 • Trek de wegwerpkleding uit en deponeer de gebruikte wegwerpkleding samen met het filtrerend P3 masker in de speciaal voor AC-afval bestemde containerbag of in de asbest afvalzak en sluit deze af met behulp van de zwanenhalsmethode.
 • Zorg altijd dat asbesthoudend afval dubbel verpakt is.
 • Was handen en gezicht.
 • Voer de asbest afvalzakken af naar een daarvoor bestemde asbestcontainer/asbestinzamelpunt conform eigen interne afval/afvoer procedure.

Tussentijds verlaten van de werkplek:

 • Als u tussentijds de werkplek verlaat, gooi dan de wegwerpoverall met de overlaarzen en, bij gebruik van een halfgelaatsmasker, het filter of P3 masker weg in een afvalzak die bij het asbesthoudend afval gaat. Maak het halfgelaatsmasker schoon. Leg uw veiligheidslaarzen en neopreen handschoenen bij de rand van uw werkplek.
 • Was handen en gezicht.
 • Gaat u weer terug naar uw werkplek, trek dan een nieuwe wegwerpoverall, overlaarzen en wegwerphandschoenen aan en zet uw schoongemaakt halfgelaatsmasker met nieuwe filters weer op of pak een nieuw P3 wegwerpmasker.
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
6 juli 2018
Revisie informatie: 
update 11 december 2018
randomness