Maatregelen medewerker bij werken in nauwe ruimten

Risico: Werken in nauwe ruimten

Beschrijving: De risico’s zijn verstikkingsgevaar, brand- en explosiegevaar, gevaar voor bedwelming of vergiftiging en elektrocutie.  De beperkte vluchtweg verhoogt het risico.

Maatregelen medewerker bij werken in nauwe ruimten

Voor u begint

 • Het is verboden te werken in een nauwe ruimte waarin schimmelvorming aanwezig is, in vermoedelijk vervuilde grond of bij mogelijke gasuitstroom.
 • Bij het aantreffen van schimmelvorming, vermoedelijk vervuilde grond of bij mogelijke gasuitstroom dienen in overleg met uw leidinggevende aanvullende maatregelen te worden genomen.
 • Betreed de ruimte niet als de afstand tussen kruipluik en werkplek meer dan 5 meter bedraagt. Neem contact op met uw leidinggevende. 
 • In nauwe ruimten  moet men permanent gebruik maken van  gekalibreerde explosie/zuurstof meter (s). 
 • Controleer de meter(s) voor het betreden van de werkplek op de juiste werking.
 • Steek de meter (s) in de ruimte en meet de luchtkwaliteit.  Betreed de ruimte niet bij afgaan van het alarm. Neem in  overleg met uw leidinggevende  aanvullende maatregelen.
 • Zorg altijd voor een adequate en vrije toegang/vluchtweg naar en van de werkplek.
 • Bij de uit te voeren werkzaamheden dient altijd een medewerker buiten de ruimte maar binnen gehoorafstand aanwezig te zijn zolang de werkzaamheden in de nauwe ruimte duren. Deze medewerker

  • houdt ter plekke toezicht  en treedt meteen op wanneer zich  gevaren voordoen
  • dient te allen tijde zonder hulpmiddelen contact te kunnen onderhouden met de persoon in de ruimte.
 • Vraag of uw collega de instructie "werken in nauwe ruimten" heeft gehad.
 • Gebruik alleen elektrisch handgereedschap en lampen die zijn voorzien van accu of worden gevoed  met een veilige spanning.
 • Stel alle verplaatsbare voedingsbronnen van elektrisch materieel buiten de nauwe ruimte op.
 • Staat er water in de nauwe ruimte, verwijder dit dan. 
 • Draag in vochtige ruimten waterdichte kleding  over de werkkleding.
 • Controleer of er voldoende ventilatie aanwezig is en bekijk de mogelijkheden tot extra ventilatie.
 • Houd de verblijfstijd in de nauwe ruimte zo kort mogelijk. 
 • Als u twijfels of vragen heeft over de werkzaamheden en risico’s, raadpleeg dan uw leidinggevende. 

Tijdens het werk

 • Als het alarm van de meter(s) afgaat, verlaat dan meteen de nauwe ruimte en informeer uw leidinggevende.
Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Aanvullende kenmerken: 
revisie
Datum: 
31 januari 2013
Revisie informatie: 
1e revisie 19-01-2016