Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond bij urgente storingen en calamiteiten

Risico: blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem (bij urgente storingen en calamiteiten)

Beschrijving: blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de bodem kan de gezondheid ernstige schade toebrengen.

Definitie urgente storingen en calamiteiten: Verstoringen waarbij grote maatschappelijke onrust ontstaat of direct gevaar dreigt voor mensen en/of sprake is van bijvoorbeeld ongecontroleerde gasuitstroom, die onmiddellijk ingrijpen verlangen om de situatie veilig te stellen.

OPMERKING: De sector volgt de in 2018 verschenen CROW 400 en geeft daar een invulling aan in de Arbocatalogus. De voorgestelde werkwijze bij werkzaamheden in de bodem bij urgente storingen en calamiteiten is uitgewerkt voor de Arbocatalogus van de Netwerkbedrijven.

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond bij urgente storingen en calamiteiten

Algemene maatregelen organisatie

  • Zorg ervoor dat alle medewerkers die in storingssituaties aan het werk gezet kunnen worden een basistraining ‘verontreinigde bodem Operationeel Medewerker (OPM)’ hebben gevolgd. Deze training wordt minimaal eens per 5 jaar herhaald.
  • Zorg ervoor dat medewerkers altijd over de juiste standaard persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken (hoge schoenen, laarzen, geschikte bedrijfskleding, handschoenen);
  • Zorg ervoor dat medewerkers tijdens de werkzaamheden (ook buiten kantoortijden) in staat zijn de standaard hygiënische maatregelen te nemen (aanhangend vuil schoenen verwijderen, handen wassen, bovenkleding uit in auto/bus, maatregelen voor verwerken vuile was en wegwerpoveralls).
  • Zorg ervoor dat werkkleding professioneel gereinigd kan worden en niet door de medewerkers thuis wordt gewassen.
  • Zorg ervoor dat de medewerkers die mogelijk in sterk verontreinigde grond komen te werken een medische keuring hebben gehad die voldoet aan de bodemkeuring type A of B.

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen in verontreinigde bodem bij urgente storingen en calamiteiten

  • Zorg ervoor dat uw medewerkers weten wat onder urgente storing of calamiteit wordt verstaan in relatie tot werken in verontreinigde grond. Zie werkwijze eigen reguliere storingsorganisatie.
  • In alle andere gevallen wordt het werk niet uitgevoerd en wordt eerst onderzocht door de werkvoorbereiding of de bodem verontreinigd is of niet.
  • Zorg ervoor dat de vereiste deskundigheid (24/7) direct kan worden ingezet, indien de situatie dit vereist (bijv. achtervang/ calamiteitendienst).
  • Informeer (achteraf) het bevoegd gezag (gemeente, provincie of omgevingsdienst) als ernstige bodemverontreiniging tijdens de werkzaamheden wordt geconstateerd.
  • Bespreek minimaal 1 x per jaar het thema verontreinigde bodem bij urgente storingen en calamiteiten in bijvoorbeeld toolboxen en/of instructies.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
15 mei 2018