Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen uit gasinstallaties

Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel MedewerkerMaatregel Organisatie
Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen uit gasinstallaties
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen
randomness